Til toppen

Retur og Reklamasjon


RETUR

Retur av varer skal skje innen 30 dager etter mottatt ordre. Returnert vare skal være ubrukt i ubrutt original emballasje.

 

TILBAKEBETALING

Dersom kunden har returnert varen tilbakebetaler Maskin k. Lund AS hele kjøpsbeløp inkl frakt ut til kunden så snart som mulig, men senest 14 dager etter at Maskin k. Lund AS har mottatt returnert vare.

 

KUNDENS PLIKTER

Den som er registrert som kunde hos Maskin k. Lund AS (shop.mkl.no) er ansvarlig for betaling av de ytelser Maskin k. Lund AS (shop.mkl.no) eller Maskin k. Lund AS (shop.mkl.no)  sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommende bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Maskin k. Lund AS (shop.mkl.no)  

 

UAVHENTEDE PAKKER

Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr på kr 500,- for dekking av frakt begge veier og ordrebehandling.

 

REKLAMASJON

Før feil meldes til Maskin k. Lund AS (shop.mkl.no) bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan bevise at produktet ikke fungerer slik Maskin k. Lund AS (shop.mkl.no) har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Maskin k. Lund AS (shop.mkl.no) slik at vi kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Maskin k. Lund AS (shop.mkl.no) melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Frist for reklamasjon i henhold til kjøpsloven. "Reklamerer kjøperen ikke innen to år etter den dag da han overtok tingen, kan han ikke seinere gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid." Krav om reklamasjon meldes på e-post til firmapost@mkl.no eller tlf 22900200.

 

AVHJELP

Maskin k. Lund AS (shop.mkl.no) skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Maskin k. Lund AS (shop.mkl.no) iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Maskin k. Lund AS (shop.mkl.no), betaler ikke Maskin k. Lund AS (shop.mkl.no) disse utgiftene.